Psalm 146

Orde van dienst (Kampen morgendienst)
Psalm 16,1-3
Psalm 16,4-5
lezen Psalm 146
Psalm 146,1-4
meditatie
Psalm 146,5-8
avondmaalsviering met klassiek formulier
Liedboek gezang 90,1.2
Instelling
Liedboek gezang 90,3
Zelfbeproeving
Liedboek gezang 90,4
Terugwijzing
Liedboek gezang 90,5
Nodiging
Liedboek gezang 90,6
Gedachtenis
Liedboek gezang 90,7
Onderwijzing
Liedboek gezang 90,8
Gebed
Gezang 4
Tafel 1: lezen Psalm 27:1-6, zingen: Liedboek gezang 90,9
Tafel 2: lezen Psalm 27:7-14, zingen: Liedboek gezang 90,10
Dankzegging
Liedboek gezang 90,11
Dankgebed
Liedboek gezang 20,1.5-7

Loenen-Abcoude 07/07/02

<<<


Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus,


Zo’n psalm als deze moet je lezen, moet je zingen, maar je moet er niet te veel over zeggen. De psalm spreekt zelf en geeft zo kleur aan onze avondmaalsviering van vanmorgen.

We gaan laten zien dat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus willen zoeken, dat we niet willen vertrouwen op mensen, maar op de God van Jakob, die trouw is tot in eeuwigheid.

We gaan de beker heffen met de God die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is. En in Jezus’ naam krijgen we bij Hem volkomen verzoening van al onze zonden. De Here verschaft verdrukten recht, geeft hongerigen brood, de Here maakt de gevangenen los, de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, Hij zorgt voor de rechtvaardigen, de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg van de goddeloze maakt Hij krom.

De eeuwige Koning, de God van geslacht tot geslacht, nodigt ons aan zijn tafel. Als deze God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Amen.


<<<